Square root
VBT
Calculator
magnet

Pham V

22 tháng 12 2022 01:42

câu hỏi

Một chu vi hình chữ nhật có chiều dài là 16m và chiều rộng là 10m .Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật .Tính diện tích hình vuông đó

Một chu vi hình chữ nhật  có chiều dài là 16m và chiều rộng là  10m .Một hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật .Tính diện tích hình vuông đó


2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 10:55

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần chu vi tứ giác Bài giải chi tiết: Ta có: Chu vi hình chữ nhật là: 2.(16+10)=52m Cạnh hình vuông là 52/4=13m Diện tích hình vuông: S = 13.13=169m2 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A={x∈R∣x^(2)+x−12=0 và 2x^(2)−7x+3=0} ; B={x∈R∣3x^(2)−13x+12=0 hoặc x^(2)−3x=0} Xác định các tập họ̣p sau đây A∩B;A∖B;B∖A;A∪B

4

Được xác nhận