Square root
VBT
Calculator
magnet

Dung N

10 tháng 12 2022 08:16

câu hỏi

Một chiếc thuyền xuôi dòng 1,6 km rồiquay đầu đi ngược dòng 1,2 km. Toàn bộ chuyến đi mất 45 phút. Tìm: a) Tốc độ trung bình của thuyền. b) Độ dịch chuyển của thuyền. c) Vận tốc trung bình của thuyền.

Một chiếc thuyền xuôi dòng 1,6 km rồiquay đầu đi ngược dòng 1,2 km. Toàn bộ chuyến đi mất 45 phút. Tìm:

a) Tốc độ trung bình của thuyền.

b) Độ dịch chuyển của thuyền.

c) Vận tốc trung bình của thuyền.


12

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

10 tháng 12 2022 13:21

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong Phần cơ học Bài giải chi tiết: Vtb = (1,6+1,2)/0,75 = 56/15 km/h X = 1,6 - 1,2 = 0,4km Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Xác định các tập hợp A∪B,A∖C,A∩B∩C, biết A={x∈R∣−2≤x≤2},B={x∈R∣x≥3},C=(−∞;0).

2

Được xác nhận