Square root
VBT
Calculator
magnet

Lâm H

21 tháng 10 2020 14:04

câu hỏi

một chiếc thuyền buồm chạy ngược dòng sông.Biết vận tốc của thuyền so với nước là 8m/s.vận tốc của nước so với bờ là 3m/s. tính vận tốc của thuyền so với bờ


6

1


Long T

27 tháng 10 2020 02:53

Lấy vận tốc thuyền nước cộng vận tốc nước bờ sẽ ra thôi bạn

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một lượng khí xác định ở nhiệt độ 37°C có thể tích 20 lít và áp suấy 1,5 atm .Nén lượng khí nói trên sao cho thể tích còn 10 lít và giữ nhiệt độ là 37°C thì áp suất của khí nén bằng bao nhiêu ?

13

Lihat jawaban (1)