Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần N

24 tháng 12 2019 12:56

câu hỏi

một chiếc tàu thứ nhất chuyển động đều với tốc độ v=30km/h gặp một tàu thứ hai dài 250m, đi ngược chiều với vận tốc v'=20km/h. trên boong tàu thứ nhất có người đi từ mũi tới lái với vận tốc 5km/h. hỏi người này thấy tàu qua trước mặt mình trong thời gian bao lâu?


0

1


N. Ngandtt

08 tháng 1 2020 04:36

gọi v10 là vận tốc của tàu thứ nhất với mặt nước v20 là vận tốc của tàu thứ hai với mặt nước v30 là vận tốc của ng đối với mặt nước --> để tìm thời gian tàu qua trước mặt người thì ta cần tìm vận tốc tương đối v32 - là vận tốc của ng so với tàu thứ 2. v32 = v31 + v12 v12 = v10 + v02 = v10 - v20 ta có v31 = 5km/h, v10 = 30km/h, v20 = 20km/h chọn chiều dương là chiều của tàu thứ 1, từ hệ trên có v12 = v10 + v20 = 50km/h v32 = 50 - 5 = 45km/h t = 0.25/45 = 0.333 phút = 20s

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một búa máy khối lượng 500kg rơi từ độ cao 2m vào một cọc bê tông làm cọc ngập sâu vào đất 0,1m. Tìm lực cản của đất vào cọc.

1

Lihat jawaban (1)

Một ô tô có khối lượng 2 tấn bắt đầu chuyển động dưới tác dụng của lục kéo của động cơ có độ lớn 200N. Biết hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là 0,15. Lấy g=10m/s xác định gia tốc của xe.

7

Được xác nhận