Square root
VBT
Calculator
magnet

Ly L

14 tháng 8 2022 04:16

câu hỏi

Một chiếc hộp kín có chứa 5 viên bi đỏ được đánh số từ 1 đến 5 và 6 viên bi xanh được đánh số từ 1 đến 6. Người ta lấy ngẫu nhiên 2 viên bi. Hãy tính số cách chọn sao cho tổng 2 số ở 2 viên bi là số chẵn.


5

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

can you describe the usage of past tense?

25

Được xác nhận