Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt H

02 tháng 12 2020 13:13

câu hỏi

một chất điểm dao động điều hòa trên trục ox tại thời điểm t1 t2 vận tốc và gia tốc của vật tương ứng có giá trị là v1=10√3 a1 = -1 m trên giây bình v2 = 10 cm/s a2 = -√3 li độ x2 ở điểm t2? mn hộ vs ạ


12

1


T. Tiển

07 tháng 12 2020 04:39

Chào em, đối với bài toán này mình thực hiện các bước sau em nhé. 1) Áp dụng hệ thức độc lập giữa vận tốc và gia tốc cho từng thời điểm t1 và t2. Ứng với mỗi thời điểm ta sẽ có một phương trình => ta có được hệ phương trình với hai ẩm là 1/(w.A)^2 và 1/(w^2.A)^2. 2) Giải hệ phương trình, ta tìm được giá trị của w.A và w^2.A. Ta lấy giá trị của w^2.A chia cho giá trị của w.A để tìm ra w. 3) Sau khi tìm được giá trị w, ta lấy -a2 chia cho w^2 để tìm được li độ x2.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

iuuuu😋😋

0

Lihat jawaban (1)