Square root
VBT
Calculator
magnet

Dhong D

20 tháng 7 2022 09:00

câu hỏi

Một ca nô chạy hết tốc lực trên mặt nước yên lặng có thể đạt 21,4km/h. ca nô này chạy xuôi dòng sông trong 1 giờ rồi quay lại thì phải mất 2 giờ nữa mới về tới vị trí ban đầu. Tính vật tốc chảy của dòng sông


5

1


Hà H

22 tháng 7 2022 12:06

vận tốc dòng nước 7,1(3)km/h

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau một khoảng cố định 42cm. Dây thứ nhất mang dòng điện 3A, dây thứ hai mang dòng điện 1,5A, nếu hai dòng điện ngược chiều, những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không nằm trên đường thẳng: A. song song với I1, I2 và cách I1 28 cm. B. nằm giữa hai dây dẫn trong mặt phẳng và song song với i1 I2 cách I2 14 cm . C. trong mặt phẳng và song song với i1, I2, nằm ngoài khoảng giữa hai dòng điện gần I2 cách I2 42 cm . Giải thích hộ em sao M lại nằm ngoài với ạ

17

Được xác nhận