Square root
VBT
Calculator
magnet

Thao N

30 tháng 10 2022 07:39

câu hỏi

Một cầu thủ ném lần lượt 3 quả bóng vào rỗ một cách độc lập với xác suất vào rỗ tương ứng là 0,7; 0,8; 0,9. Biết rằng có 2 quả bóng vào rỗ. Xác suất để quả bóng thứ nhất vào rỗ.

Một cầu thủ ném lần lượt 3 quả bóng vào rỗ một cách độc lập với xác suất vào rỗ tương ứng là 0,7; 0,8; 0,9. Biết rằng có 2 quả bóng vào rỗ. Xác suất để quả bóng thứ nhất vào rỗ.


538

1

Được xác nhận

R. Roboteacher76

University of Pedagogy

31 tháng 10 2022 04:59

Được xác nhận

<p>Chào em Thao N<br>Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài ôn tập<br>Lời giải chi tiết như sau:</p><p>TH1: Quả thứ nhất và thứ 2 vào rổ, quả thứ 3 không vào.</p><p>Xác suất là: 0,7.0,8.(1-0,9)=0,056</p><p>TH2: Quả thứ nhất và thứ 3 vào rổ, quả thứ 2 không vào.</p><p>Xác suất là: 0,7.(1-0,8).0,9=0,126</p><p>Vậy xác suất để &nbsp;quả thứ nhất vào rổ là: 0,056+0,126=0,182<br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.<br>Cảm ơn em.</p>

Chào em Thao N
Đây là một bài tập thuộc môn Toán 11, bài ôn tập
Lời giải chi tiết như sau:

TH1: Quả thứ nhất và thứ 2 vào rổ, quả thứ 3 không vào.

Xác suất là: 0,7.0,8.(1-0,9)=0,056

TH2: Quả thứ nhất và thứ 3 vào rổ, quả thứ 2 không vào.

Xác suất là: 0,7.(1-0,8).0,9=0,126

Vậy xác suất để  quả thứ nhất vào rổ là: 0,056+0,126=0,182
Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.
Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

giúp mình giải câu này với

42

Lihat jawaban (2)