Square root
VBT
Calculator
magnet

Quách B

14 tháng 4 2021 11:37

câu hỏi

một cột đèn cao 7m có bóng trên mặt đất dài 4m Gần đây có một tòa nhà cao tầng có bóng trên mặt đất dài 80 m hỏi tòa nhà có bao nhiêu tầng bik mỗi tầng cao 2m


4

1


H. Phan

15 tháng 4 2021 03:22

Gọi AB là chiều cao cột đèn, AC là bóng cột đèn trên mặt đất, MN là chiều cao tòa nhà cao tầng, NP là bóng tòa nhà cao tất trên mặt đất. Xét tam giác ABC và tam giác MNP, có: góc ABC = góc MNP = 90 độ (cột đèn, tòa nhà vuông góc với mặt đất) góc ACB = góc MPN (vì cùng một thời điểm chiếu sáng) =>tam giác ABC đồng dạng tam giác MNP (g-g) =>AB/MN=AC/MP (tỉ số đồng dạng) Hay:7/MN=4/80 =>MN = 7.80/4 = 140 (m) Vậy tòa nhà có 140: 2= 70 tầng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

3x-2/x+7=6x+1/2x-3

0

Lihat jawaban (1)