Square root
VBT
Calculator
magnet

Bảo B

24 tháng 4 2021 12:26

câu hỏi

một cột điện có bóng trên mặt đất dài 10 m khi góc tạo bởi tia si với mặt đất bằng 60 độ chiều cao của điện đó là


18

2


Jack L

26 tháng 4 2021 15:33

chiều cao của cột điện là:

Jack L

26 tháng 4 2021 15:34

10*sin(60)=5 căn 3

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

cho tam giác ABC nhọn . Đường tròn đường kính AB cắt các cạnh AC và BC lần lượt tại điểm D và E gọi H là giao điểm của AE vàCD a , 4 điểm C,D,H,E cùng thuộc 1 đường tròn b, CH vuông góc với AB C, AH.AE+BH.BD=AB^2

0

Lihat jawaban (1)