Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

19 tháng 10 2020 14:16

câu hỏi

Một cánh đồng hình chữ nhật có chiều dài 250m,chiều rộng kém chiều dài 90m. Hỏi cánh đồng đó có diện tích bao nhiêu héc _ta


4

5


Phạm T

19 tháng 10 2020 14:19

đố bít

Phạm M

20 tháng 10 2020 12:53

giờ bạn kiếm chiều rộng

Phạm M

20 tháng 10 2020 12:53

250-90

Phạm M

20 tháng 10 2020 12:54

tính diện tích

Phạm M

20 tháng 10 2020 12:55

rồi đổi qua héc-ta

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

57 × 89 =?

30

Lihat jawaban (12)