Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần M

21 tháng 11 2022 12:44

câu hỏi

một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ nếu người đó làm việc trong 8,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm

một công nhân sản xuất được 72 sản phẩm trong 3 giờ nếu người đó làm việc trong 8,5 giờ thì sản xuất được bao nhiêu sản phẩm

 

alt

11

3

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

27 tháng 11 2022 11:35

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập thuộc môn Toán Bài giải chi tiết: Ta có: Mỗi giờ người công nhân sản xuất được số sản phẩm là: 72/3 = 24 sản phẩm 8,5 giờ người công nhân sản xuất được số sản phẩm là: 24x 8,5=204 sản phẩm Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Nguyenvubaongoc N

21 tháng 11 2022 13:10

<p>8,5 giờ=97/12 giờ</p><p>trong 1 giờ làm được là:</p><p>&nbsp; 72:3=24(sản phẩm)</p><p>trong 8,5 giờ làm được là:</p><p>&nbsp; &nbsp; 24x97/12=194(sản phẩm)</p><p>Tự đáp số</p>

8,5 giờ=97/12 giờ

trong 1 giờ làm được là:

  72:3=24(sản phẩm)

trong 8,5 giờ làm được là:

    24x97/12=194(sản phẩm)

Tự đáp số

Tường V

24 tháng 11 2022 12:28

8,5 giờ= 97/12 giờ trong 1 giờ làm được là 72:3=24 ( sản phẩm) trong 8,5 giờ làm được là 24×97/12=194( sản phẩm) tự đáp số

Dương T

22 tháng 11 2022 05:00

<p>Không biết</p>

Không biết

Tường V

24 tháng 11 2022 12:28

không biết làm xuống lớp 4 học đi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

10×9÷6+30

7

Lihat jawaban (2)