Square root
VBT
Calculator
magnet

Khanh T

26 tháng 2 2023 05:18

câu hỏi

một công nhân dự định được giao làm một số sản phẩm trong vòng 8h . Nhưng do tăng năng suất thêm mỗi giờ 3 sản phẩm nên người công nhân đã hoàn thành sớm hơn dự định 1 giờ. Hỏi năng suất dự định của người công nhân đó là bao nhiêu

một công nhân dự định được giao làm một số sản phẩm trong vòng 8h . Nhưng do tăng năng suất thêm mỗi giờ 3 sản phẩm nên người công nhân đã hoàn thành sớm hơn dự định 1 giờ. Hỏi năng suất dự định của người công nhân đó là bao nhiêu


3

1

Được xác nhận

R. Roboteacher193

University of Pedagogy

26 tháng 2 2023 15:15

Được xác nhận

<p><br>Xin chào em <strong>Khanh T</strong>,&nbsp;<br>Đáp án cho câu hỏi của em là: 9.5 sản phẩm<br>Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y<br>Bài giải chi tiết:<br>Giả sử năng suất dự định của công nhân là x sản phẩm mỗi giờ.</p><p>&nbsp;Vậy tổng số sản phẩm công nhân hoàn thành trong 8 giờ là 8x.</p><p>&nbsp;</p><p>Do tăng năng suất thêm mỗi giờ 3 sản phẩm, nên trong 8 giờ thực tế công nhân đã sản xuất được tổng cộng:</p><p>&nbsp;x + (x+3) + (x+6) + (x+9) + (x+12) + (x+15) + (x+18) + (x+21) = 8x + 84 sản phẩm.</p><p>Như vậy, ta có phương trình sau đây để giải quyết bài toán:&nbsp;</p><p>8x + 84 = 8(x+1)&nbsp;</p><p>&lt;=&gt; x = 9.5</p><p>Vậy, năng suất dự định của công nhân đó là 9.5 sản phẩm mỗi giờ.<br><br>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé.&nbsp;<br>Cảm ơn em.<br>&nbsp;</p>


Xin chào em Khanh T
Đáp án cho câu hỏi của em là: 9.5 sản phẩm
Đây là một bài tập thuộc Chương X, bài Y
Bài giải chi tiết:
Giả sử năng suất dự định của công nhân là x sản phẩm mỗi giờ.

 Vậy tổng số sản phẩm công nhân hoàn thành trong 8 giờ là 8x.

 

Do tăng năng suất thêm mỗi giờ 3 sản phẩm, nên trong 8 giờ thực tế công nhân đã sản xuất được tổng cộng:

 x + (x+3) + (x+6) + (x+9) + (x+12) + (x+15) + (x+18) + (x+21) = 8x + 84 sản phẩm.

Như vậy, ta có phương trình sau đây để giải quyết bài toán: 

8x + 84 = 8(x+1) 

<=> x = 9.5

Vậy, năng suất dự định của công nhân đó là 9.5 sản phẩm mỗi giờ.

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. 
Cảm ơn em.
 

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tính giá trị của biểu thức trong mỗi trường hợp sau: d) (−2021)abc+ab với a=−21,b=−11 và c=0.

3

Được xác nhận