Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn Đ

06 tháng 11 2022 13:53

câu hỏi

Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 7m chiều dài 15m .Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 5dm .Hỏi để lát hết gạch căn phòng đó bao nhiêu viên gạch?

Một căn phòng hình chữ nhật có chiều rộng 7m chiều dài 15m .Người ta lát nền căn phòng đó bằng loại gạch vuông cạnh 5dm .Hỏi để lát hết gạch căn phòng đó bao nhiêu viên gạch?


4

1


Ngoc D

07 tháng 11 2022 13:01

<p>😝😝😝😝😝😝😝😝</p>

😝😝😝😝😝😝😝😝

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hãy chứng minh 1+1=1

36

Lihat jawaban (6)