Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn L

14 tháng 12 2020 02:38

câu hỏi

Một cái sân hình chữ nhật có kích thước chiều dài 7cm và chiều rộng 5cm người ta dự định lát gạch bông trên sân đó (gạch bông có kích thước là 30cm×30cm. Giá của mỗi viên gạch bông là 4500 đồng. Tính số tiền để mua gạch bông. Nêu mua 100 gạch bông thì sẽ giảm giá 10%. Tính số tiền cần phải trả sau khi giảm giá


5

1


H. Phan

14 tháng 12 2020 04:05

Cái sân có kích thước 7 m với 5 m thì hợp lí hợp chứ em ha^^ Diện tích của sân: 7.5=35 m^2=350 000 cm^2 Diện tích 1 viên gạch 30^2=900cm^2 Số viên gạch cần dùng: 350 000 :900 gần bằng389 viên Số tiền phải trả 389 .4 500. 90%=1 575 450 đồng.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Max của biểu thức B(x)=-5x^2-4x+1

0

Lihat jawaban (1)