Square root
VBT
Calculator
magnet

Anh L

30 tháng 1 2021 08:16

câu hỏi

một cái hộp hình chữ nhật dài 10cm , rộng 6cm ,cao 5 cm , không có nắp , bạn Mai phải dùng miếng bìa có diện tích là bao nhiêu ?


4

1


Phạm P

31 tháng 1 2021 14:28

Diện tích xung quanh của miếng bìa là : (10+6)×2×5=160(cm2) Diện tích của miếng bìa là: 160+(10×6)=220(cm2) Đs:220(cm2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một hộp bóng có 2/3 số bóng màu đỏ,1/4 số bóng màu xanh,còn lại là bóng màu vàng.Tìm phân số chỉ số bóng màu vàng

5

Lihat jawaban (1)