Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần H

29 tháng 1 2023 03:29

câu hỏi

Một c hàng bán vải . Buổi sáng bán được 3/11 tấm vải , buổi chiều bán được 3/8 số gạo còn lại thì còn 16m. Hỏi tấm vải đai bao nhiêu mét và mỗi lần bán bao nhiee mét

Một c hàng bán vải . Buổi sáng  bán được 3/11 tấm vải , buổi chiều bán được 3/8 số gạo còn lại thì còn 16m. Hỏi tấm vải đai bao nhiêu mét và mỗi lần bán bao nhiee mét 

alt

9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

30 tháng 1 2023 10:11

Được xác nhận

<p>Chào em Trần H,</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>Gọi chiều dài miếng vải ban đầu là x (m)</p><p>Chiều dài miếng vải còn lại sau buổi sáng:</p><p>(1-3/11)x= 8/11.x (m)</p><p>Chiều dài miếng vải còn lại sau buổi chiều:</p><p>8/11x - (8/11).(3/8).x = 16</p><p>=&gt; x = 176/5 = 35,2 &nbsp;(m)</p><p>Vậy chiều dài tấm vải ban đầu là 35,2 mét</p><p>Buổi sáng bán được 35,2.(3/11) = 9,6 (m)</p><p>Buổi chiều bán được (8/11).(3/8).35,2= 9,6 (m)</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Trần H,

 

Bài giải chi tiết:

Gọi chiều dài miếng vải ban đầu là x (m)

Chiều dài miếng vải còn lại sau buổi sáng:

(1-3/11)x= 8/11.x (m)

Chiều dài miếng vải còn lại sau buổi chiều:

8/11x - (8/11).(3/8).x = 16

=> x = 176/5 = 35,2  (m)

Vậy chiều dài tấm vải ban đầu là 35,2 mét

Buổi sáng bán được 35,2.(3/11) = 9,6 (m)

Buổi chiều bán được (8/11).(3/8).35,2= 9,6 (m)

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi nữa em nhé

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm các giá trị cực trị của hàm số y= x +1/x

1

Lihat jawaban (1)