Square root
VBT
Calculator
magnet

Kirito K

09 tháng 4 2020 03:20

câu hỏi

một cốc nước làm thế nào để uống nước từ dưới cốc lên❓🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣


1

1


Nguyễn T

09 tháng 4 2020 14:40

Dùng ống hút

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

trong cơ thể con người có bao nhiêu % là nước

0

Lihat jawaban (3)