Square root
VBT
Calculator
magnet

Phạm T

02 tháng 1 2023 13:34

câu hỏi

một cửa hàng xe đạp điện nhập về một lô hàng gồm 200 chiếc xe đạp điện với giá 1,85 triệu đồng một chiếc . Sau khi bán 145 chiếc với giá bằng 115% giá nhập vào , số xe đạp điện còn lại cửa hàng bán với giá chỉ bằng 70% giá đã bán trước đó. a) Tính tổng số tiền thu được khi bán 145 chiếc xe lúc đầu ? b) sau khi bán hết lô hàng thì chủ cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu phần trăm ?

một cửa hàng xe đạp điện nhập về một lô hàng gồm 200 chiếc xe đạp điện với giá 1,85 triệu đồng một chiếc . Sau khi bán 145 chiếc với giá bằng 115% giá nhập vào , số xe đạp điện còn lại cửa hàng bán với giá chỉ bằng 70% giá đã bán trước đó.

a) Tính tổng số tiền thu được khi bán 145 chiếc xe lúc đầu ?

b) sau khi bán hết lô hàng thì chủ cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu phần trăm ?


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

03 tháng 1 2023 11:26

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tỉ lệ Bài giải chi tiết: Số tiền bán 145 xe: 145.1,85.115%=308,4875 triệu Số tiền bán 55 xe còn lại: 55.(1,85.115%).70%=81.90875 triệu Lợi nhuận là: 308,4875 + 81,90875 - 200.1,85 =20,39625 triệu Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Rút gọn phân số sau: 24/1000.

0

Được xác nhận