Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

28 tháng 1 2023 09:24

câu hỏi

Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo. Hỏi: a) Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?

Một cửa hàng đặt kế hoạch tháng này bán được 12 tấn gạo, nhưng thực tế cửa hàng bán được 15 tấn gạo. Hỏi: a) Cửa hàng đã thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? b) Cửa hàng đã vượt mức kế hoạch bao nhiêu phần trăm?


9

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

03 tháng 2 2023 11:51

Được xác nhận

<p>Chào em Nguyễn T,</p><p>Đây là dạng bài tính phần trăm</p><p>&nbsp;</p><p>Bài giải chi tiết:</p><p>a) Số phần trăm cửa hàng đã thực hiện được: (15/12).100%= 125%</p><p>b) Số phần trăm cửa hàng đã vượt mức kế hoạch:&nbsp;</p><p>125%-100%= 25%</p><p>Đáp số: a) 125%</p><p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;b) 25%</p><p>&nbsp;</p><p>Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô em nhé.</p><p>Cảm ơn em.</p>

Chào em Nguyễn T,

Đây là dạng bài tính phần trăm

 

Bài giải chi tiết:

a) Số phần trăm cửa hàng đã thực hiện được: (15/12).100%= 125%

b) Số phần trăm cửa hàng đã vượt mức kế hoạch: 

125%-100%= 25%

Đáp số: a) 125%

                 b) 25%

 

Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi để nhận sự hỗ trợ từ thầy cô em nhé.

Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

2764,056 : 12,72

3

Lihat jawaban (2)