Square root
VBT
Calculator
magnet

Anhthư A

22 tháng 12 2022 02:54

câu hỏi

Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 8 triệu đồng một chiếc . Sau khi đã bán được 70 chiếc với tiền lãi 30% giá vốn, số máy còn lại đc bán với mức giá bằng 65% giá bán trước đó . Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền.

Một cửa hàng điện máy nhập về 100 chiếc máy tính xách tay với giá 8 triệu đồng một chiếc . Sau khi đã bán được 70 chiếc với tiền lãi 30% giá vốn, số máy còn lại đc bán với mức giá bằng 65% giá bán trước đó . Hỏi sau khi bán hết lô hàng thì cửa hàng lời hay lỗ bao nhiêu tiền.

 

alt

2

1

Được xác nhận

R. Roboteacher191

University of Pedagogy

22 tháng 12 2022 10:53

Được xác nhận

Xin chào em Đây là một bài tập trong phần tỉ số Bài giải chi tiết: Ta có: Số tiền bán được 70 chiếc: 8.70.130% =728 triệu Giá 1 chiếc = 10,4 triệu Số máy còn lại bán với giá 10,4.65%=6,76 triệu/ chiếc Số máy còn lại thu được : 6,76.30=202,8 triệu lợi nhuận = 728+202,8-800=130,8 triệu Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Cho A là một tập hợp, xác định các tập hợp A∪A

2

Được xác nhận