Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh L

12 tháng 9 2021 08:18

câu hỏi

một cửa hàng có 60 kg gạo buổi sáng bán 1/4 số gạo buổi chiều bán 1/5 số gạo còn lại hỏi buổi chiều cửa hàng bán được bao nhiêu kg gạo


4

1


Thanh L

12 tháng 9 2021 08:21

giúp mình nhé

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hok biết học toán

7

Lihat jawaban (2)