Square root
VBT
Calculator
magnet

Hân L

24 tháng 3 2020 06:55

câu hỏi

Một cửa hàng có 50 cái bánh. Một người mẹ mua1/2 cái bánh đó.Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái bánh?


0

1


Ngọc H

24 tháng 3 2020 14:55

Số cái bánh cửa hàng còn lại là: 50×1:2=25(cái bánh) Đáp số: 25 cái bánh

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

mom dia co 3 qua Cam goi 10 dia co tat CA Bao hieu qua cam

0

Lihat jawaban (1)