Square root
VBT
Calculator
magnet

Bạch N

19 tháng 12 2019 15:16

câu hỏi

Một cửa hàng có 5 kiện hàng.Mỗi kiện có 10 gói hàng,mỗi gói hàng có 8 sản phẩm.Hỏi trong 5 kiện hàng có bao nhiêu sản phẩm?.(giải bằng 2 cách).


0

2


Kimmy K

21 tháng 12 2019 10:31

Năm kiện có số gói là: 10×5=50(gói) Năm kiện có số sản phẩm là: 8× 50=400(sản phẩm) Đáp số: 400 sản phẩm.

Kimmy K

21 tháng 12 2019 10:35

Mỗi kiện có số sản phẩm là: 8×10=80(sản phẩm) Năm kiện có số sản phẩm là: 80×5=400(sản phẩm) Đáp số:400 sản phẩm.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi ngồi trong ô tô , bạn Mai thấy một cột cây số ghi : Hà Nội 1000km , khi đi qua cột cây số đó Mai lại nhìn thấy mặt kia của cột cây số ghi: Thành Phố Hồ Chí Minh 724 km . Hỏi Mai đi từ bắc vào nam hay từ nam ra bắc và quãng đường từ hà nội đến Thành Phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu ki - lô - mét ?

9

Lihat jawaban (1)