Square root
VBT
Calculator
magnet

Trang A

21 tháng 3 2020 08:37

câu hỏi

Một cửa hàng có 340 tấn gạo trong tuần đầu bán được 35% số gạo trong kho Lần Thứ Hai bán được 62% số gạo còn lại Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn gạo


0

1


Ngọc N

23 tháng 3 2020 03:00

Lần đầu bán được số gạo là: 340 : 100 x 35 = 119 (tấn) Số gạo còn lại là: 340 - 119 = 221 (tấn) Số gạo bán lần thứ hai là: 221 : 100 x 62 = 137,02 (tấn) Số gạo còn lại trong kho là: 221 - 137,02 = 83,98 (tấn)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

b/3,45 × X + 6,55 × X = 10

6

Lihat jawaban (1)