Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh T

25 tháng 12 2020 14:21

câu hỏi

một cửa hàng bỏ ra 150 000 đồng tiền vốn mua một chiếc áo .biết khi bán chiếc áo đó cửa hàng lãi 8% .hỏi cửa hàng bán chiếc áo đó với giá bao nhiêu tiền


4

2


Thanh T

25 tháng 12 2020 14:22

số tiền vốn cửa hàng mua một chiếc áo là

Hoàng T

01 tháng 1 2021 11:28

162000

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

5 giờ 25 phút -3 giờ 15 phút

29

Lihat jawaban (16)