Square root
VBT
Calculator
magnet

Hoàng Q

18 tháng 10 2020 04:57

câu hỏi

Một cửa hàng bán hoa ngày đầu bán được 120kg,ngày thứ hai bán được 1/2 số hóa quạt ngày đầu,ngày thứ ba bán được gấp đôi số lượng ngày đầu.Hỏi trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được bao nhiêu kg hoa quả?


2

1


Nguyễn T

19 tháng 10 2020 04:16

Ngày 2 cửa hàng bán được là: 120 : 2 = 60 (kg) Ngày thứ 3 bán được là: 120 × 2 = 240 (kg) Trung bình mỗi ngày cửa hàng bán được là: (120 +60 + 240) : 3 = 140 (kg)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm hai chữ số biết rằng nếu viết thêm chữ số 0 vào giữa hai số đó thì ta được số mới bằng 7 lần số phải tìm!

23

Được xác nhận