Square root
VBT
Calculator
magnet

Việt Đ

04 tháng 1 2020 12:26

câu hỏi

một cửa hàng bán gạo trong n ba ngày ngày đầu bán được 35 phần trăm tổng số gạo ngày thứ hai bán được 24 phần trăm tổng số gạo ngày thứ ba bán được123kg gạo. Hỏi ban đầu cửa hàng có bao nhiêu kg gạo


0

1


Nguyễn T

09 tháng 1 2020 09:41

Cảm ơn con đã gửi câu hỏi đến Kiến Guru! Ngày thứ ba cửa hàng bán được số phần trăm là: 100% - 35% - 24% = 41% (số gạo) Ban đầu cửa hàng có số gạo là: 123 : 41 × 100 = 300 (kg) Đáp số: 300kg gạo

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

132.39...120.40

6

Lihat jawaban (3)