Square root
VBT
Calculator
magnet

Thủy T

10 tháng 4 2020 03:44

câu hỏi

một cửa hàng bán gạo gồm gạo nếp và gạo tẻ Biết số gạo nếp chiếm 20% cửa hàng cửa hàng là 520 kg tính số gạo tẻ của cửa hàng và số gạo tẻ chiếm hiệu phần trăm số gạo nếp


0

1


Nguyễn T

11 tháng 4 2020 01:37

bạn xem lại câu hỏi, mình chưa hiểu câu hỏi.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hổn số

9

Lihat jawaban (1)