Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

21 tháng 1 2020 03:23

câu hỏi

một cửa hàng bán cái áo khoác với giá 690000 đồng. Tính ra được lãi 15% so với số tiền vốn. Hỏi sô tiền lãi người đó thứ được là bao nhiêu,


0

1


Nguyễn T

21 tháng 1 2020 05:53

Chào con! Nếu coi số tiền vốn là 100% thì số tiền bán áo là: 100% + 15% = 115% (số tiền vốn) Số tiền lãi là: 690 000 : 115 × 15 = 90 000 (đồng) Đáp số: 90 000 đồng

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)