Square root
VBT
Calculator
magnet

_Gấu T

06 tháng 2 2020 02:20

câu hỏi

Một cửa hàng bán bóng có 20 quả bóng xanh 12 quả bóng đỏ và 8 quả bóng vàng.Hỏi phải lấy ra bao nhiêu quả bóng để có đủ 3 màu.


0

5


Minh T

06 tháng 2 2020 10:14

3 quả

_Gấu T

10 tháng 2 2020 01:35

đáp án ko phải bằng 3 quả

Ngô T

10 tháng 2 2020 14:25

40

_Gấu T

11 tháng 2 2020 01:11

sai

Bích N

12 tháng 2 2020 13:00

3 quả phải không? 💯💯💯💯💯❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😍😅😅😅😅😅😅😅💋💋💋💋💕💕💕💕💕💕❤❤❤😍😍😍😍😍😍😍🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 hi hi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

40xY=1600.Vậy Y=....

0

Lihat jawaban (1)