Square root
VBT
Calculator
magnet

Hà V

23 tháng 10 2020 13:15

câu hỏi

một biến trở con chạy có điện trở lớn nhất là 2 ôm dây điện trở của biến trở là dây hợp kim nicrom có tiết diện là 0,5 mm vuông và được vấn đề xung quanh một lõi sứ đường kính đường kính 2 cm Tính số vòng dây của biến trở này


3

2


Phúc N

02 tháng 11 2020 18:12

mình có CT tính số vòng dây là N= l/π×d s=0.5mm vuông đổi ra =0.5×10 mũ-6 m vuông d= 2cm =0.02m ta có R= rô ×l/s suy ra l = R × s / rô l= 2×0.5×10 mũ -6 /1.10 ×10 mũ -6 l= 0.90 m suy ra N = l /π×d N= 0.90×0.02 × 3.14 N=141.3 vòng/ giây

Phúc N

02 tháng 11 2020 18:17

sửa lại chổ N=0.90 × 0.02 ×3.14 thành N= 0.90/0.02×3.14

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V

9

Lihat jawaban (1)