Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Q

02 tháng 1 2020 15:02

câu hỏi

Mất bao nhiêu giờ để trái đất xoay quanh mặt trời


4

4


Châu U

03 tháng 1 2020 11:57

Ta lấy 365 ngày ✖ 24 giờ sẽ ra 365 ✖ 24 = 8760 giờ Vậy thì cần 8760 giờ để Trái Đất xoay quanh Mặt Trời.

Vũ T

03 tháng 1 2020 10:50

365 ngày + 1/4 ngày nữa bạn ạ

Đặng Q

03 tháng 1 2020 14:18

Ok cảm ơn nhé

Hong N

20 tháng 1 2020 04:58

Mât 24 giơ🍲🌯🍰🏰🏯🗽⛰🍡

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

hi nha

22

Lihat jawaban (5)