Square root
VBT
Calculator
magnet

Thai V

17 tháng 3 2020 01:35

câu hỏi

Một bao gạo có khối lượng là 15kg thì có trọng lượng là bao nhiêu


2

1


Lê M

17 tháng 3 2020 07:16

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến Trọng lượng p = m.g ta có p = 15.10 = 150 N

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

lúc 6 giờ cả hai xe xuất phát tại điểm A và B cách nhau 24 km Chúng chuyển động thẳng đều và cùng chiều từ A hướng đến B xe thứ nhất khởi hành từ A với vận tốc 42 km/h xe Thứ hai khởi hành từ B với vận tốc 36 km/h a Tính khoảng cách giữa hai xe sau 45 phút kể từ khi xuất phát b hai xe gặp nhau lúc mấy giờ nơi gặp nhau cách A bao nhiêu km

6

Được xác nhận

màn hình của một máy thu hình có dạng hình chữ nhật chiều rộng 12 inch đường kéo 20 inch tính chiều dài

5

Lihat jawaban (1)