Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn H

25 tháng 12 2019 10:47

câu hỏi

một bao gạo có khối lượng 25000 gam Hãy tính trọng lượng của vật


0

1


Nguyễn Á

25 tháng 12 2019 11:18

Đổi 25000 gam = 25 kg Trọng lượng của bao gạo là : P=10×m=10×25=250 (kg) Đáp số : 250kg

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

20A= mA 60kV= V 2405mA= A 1100V= KV 120mV= V 200mV= kV

2

Lihat jawaban (1)

Hãy cho em đáp án nhanh nhé

7

Được xác nhận