Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai H

18 tháng 3 2020 13:51

câu hỏi

Một bếp điện có ghi 220V-600W được mắc vào H ĐT 220V. Hãy tính: a. CĐDĐ qua bếp và điện trở của bếp. b. Dùng bếp này để đun 1 lít nước thì sau 10 phút nước sôi. Tính nhiệt lượng do bếp tỏa ra. c. Xác định nhiệt độ ban đầu của nước. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200J/kgK và bỏ qua sự mất mát nhiệt do ấm và môi trường hấp thụ. d. Thực tế luôn có sự tỏa nhiệt vào môi trường nên hiệu suất của quá trình tỏa nhiệt là 80%.  Với nhiệt lượng trên có thể đun sôi lượng nước là bao nhiêu?  Hãy tính thời gian thực tế để đun sôi 1 lít nước từ nhiệt độ ban đầu đầu tính ở câu trên


0

1


Tươi N

16 tháng 4 2020 03:30

T chịu rồi

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một dây dẫn tiết diện S có điện trở R.nếu tăng tiết diện lên 5 lần thì điện trở R là

0

Lihat jawaban (1)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 16cm. Điểm A nằm trên trực chính và cách quang tâm O một đoạn 8cm. Vẽ ảnh A'B' của Ab tạo bởi TKHT? ( Vẽ đúng tỉ lệ ) và nêu tính chất của ảnh? Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu ( A'O)?

24

Được xác nhận