Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn N

11 tháng 4 2020 08:11

câu hỏi

Một bếp điện có ghi 220V - 1000W được dùng ở hiệu điện thế 220V. a) Tính nhiệt lượng tỏa ra ở bếp đó trong 1 giây b) Mỗi ngày sử dụng ếp trên tronh 3 giờ thì một tháng ( 30ng ) phải trả nao nhiêu tiền điện . Biết 1kWh giá 1000₫


0

1


Lê M

20 tháng 4 2020 14:01

Chào em, cám ơn em đã đặt câu hỏi cho Kiến a. I = P/U = 1000/220 =4,54 A R = U^2/P = 220^2/1000 = 48,4 Ohm Q = I^2.R.t = 997,6 J b. Điện năng tiêu thụ của bếp điện là A = UIt = 997,6.3.60.60.30 = 323222400 J = 89,784 kWh => một tháng phải trả 89784 đ

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Một dây dẫn tiết diện S có điện trở R.nếu tăng tiết diện lên 5 lần thì điện trở R là

0

Lihat jawaban (1)

Một vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ có tiêu cự 16cm. Điểm A nằm trên trực chính và cách quang tâm O một đoạn 8cm. Vẽ ảnh A'B' của Ab tạo bởi TKHT? ( Vẽ đúng tỉ lệ ) và nêu tính chất của ảnh? Tính khoảng cách từ ảnh đến thấu ( A'O)?

24

Được xác nhận