Square root
VBT
Calculator
magnet

Trần T

17 tháng 12 2022 01:04

câu hỏi

Một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bạn xích xe lên mặt đất là 1,25 m² tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất

Một bánh xe xích có trọng lượng 45000N diện tích tiếp xúc của các bạn xích xe lên mặt đất là 1,25 m² tính áp suất của xe tác dụng lên mặt đất

 


4

1

Được xác nhận

R. Roboteacher194

University of Pedagogy

19 tháng 12 2022 13:37

Được xác nhận

Chào em Trần T, Để giải bài này, ta phải nhớ công thức sau: p= F/S Bài giải chi tiết: Áp suất của xe tác dụng lên mặt đất là: p=F/S = 45000/1,25= 36000 (N/m^2) Cảm ơn em và chúc em học tốt./.

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tốc dộ tàu hỏa là 60km trên giờ đi mất hết thời gian =10h 25p tính quãng đường tàu hỏa (km/h)

9

Được xác nhận