Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

08 tháng 12 2019 16:27

câu hỏi

Một bình chia độ đang chứa 100ml nước, thả một hòn đá thì mực nước dâng lên 150ml, tiếp tục thả 2 quả cân thì nước trong bình dâng lên đến 210ml.Hãy tính: a) Tính thể tích hòn đá b)Thể tích một quả cân


1

4


Sunnybee S

10 tháng 12 2019 10:48

a)Thể tích hòn đá : V=V1-V2=150-100=50cm^3 b)Thể tích 2 quả cân là : V'=V3-V2=210-150=60 cm^3 Thể tích 1 quả cân là : 60:2=30 cm^3 Đáp số : a) 50 cm^3 b) 30 cm^3

Văn V

13 tháng 12 2019 03:19

thể tích hòn đó là:

Văn V

13 tháng 12 2019 03:21

thể tích hòn đá : ( 150_100)=50(ml)=50cm thể tích một quả cân: (210_50):2=30ml=30cm

Nhu V

14 tháng 12 2019 10:41

thể tích của hòn đá là 50ml thể tích của quả cân là 60ml

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

viết Phương trình chứ của phản ứng hóa học sắt tác dụng với oxi trong điều kiện nhiệt độ cao tạo ra sắt 3 o xít

2

Lihat jawaban (1)

tính điện trở của sợi dây nikelin dài 2m tiết diện 0,04 mm² và có điện trở suất 0,40.10-⁶ Ωm

1

Được xác nhận