Square root
VBT
Calculator
magnet

Jiang A

27 tháng 11 2020 12:19

câu hỏi

một bóng đèn dây tóc có ghi 220V- 60W. Tính nhiệt lượng tỏa ra trên dây tóc trong thời gian một giờ khi bóng đèn mắc vào hiệu điện thế 220V


9

1


Nam N

30 tháng 11 2020 14:09

A= P.t=60.3600=

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Khi khóa K đóng khi khóa K mở có nghĩa là gì

0

Lihat jawaban (1)