Square root
VBT
Calculator
magnet

Phượng P

02 tháng 8 2022 01:35

câu hỏi

Một bóng điện có ghi 220V -1000W được cắm vào HĐT 220V để đun sôi 2,5 lít nước từ nhiệt độ 20 độ C biết nhiệt dung riêng của nước là C= 4200kgJ / K . Khối lượng riêng là 1 kg / lít . Thời gian để đun sôi là 14 phút . Tín hiệu suất biết nhiệt lượng mà nước thu vào được tính là nhiệt lượng có ích


2

0


Empty Comment

Chưa có câu trả lời nào

Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này!

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

EM HÃY KỂ TÊN HAI VẬT CÓ TÍNH CHẤT GIỐNG NHƯ DÂY NÁ CAO SU VÀ LÒ XO

12

trọng lượng của mì tôm trong thùng ở hình trên là A 2,25Kg. B.2,25N C.22,5N. D.22,5 kg thùng mì tôm: 2,250kg(30 gói ×75g)

19

Được xác nhận