Square root
VBT
Calculator
magnet

Đặng Q

26 tháng 11 2022 09:31

câu hỏi

Một bến xe có 76 ô tô lúc đầu có 18 ô tô rời bến, rồi sau đó có thêm 16 ô tô nữa rồi bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?.

Một bến xe có 76 ô tô lúc đầu có 18 ô tô rời bến, rồi sau đó có thêm 16 ô tô nữa rồi bến. Hỏi bến xe đó còn lại bao nhiêu ô tô?.


20

3

Được xác nhận

R. Roboteacher192

University of Pedagogy

29 tháng 11 2022 12:35

Được xác nhận

Xin chào em Đặng Q, Đáp án cho câu hỏi của em là: 42 Bài giải chi tiết: Bến xe đó còn lại số ô tô là: 76-18-16 = 42 Hãy đặt thêm nhiều câu hỏi khác trên Kiến Robo để được thầy cô hỗ trợ em nhé. Cảm ơn em.

Phan T

05 tháng 1 2023 12:53

Bến xe đó có số ô tô là: 76-(18+16)=42 (xe) Đáp số:42 xe ô tô

Trần H

26 tháng 11 2022 13:01

<p>Bến xe đó còn lại số ô tô là</p><p>76-(18+16)=42(ô tô)</p><p>Vậy bến xe đó còn 42 ô tô</p>

Bến xe đó còn lại số ô tô là

76-(18+16)=42(ô tô)

Vậy bến xe đó còn 42 ô tô

Tuệ N

26 tháng 11 2022 14:12

<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;bài giải</p><p>Bến xe đó còn lại số ô tô là:</p><p>76-(18+16)=42(ô tô)</p><p>đáp số :42 ô tô</p>

                                                                   bài giải

Bến xe đó còn lại số ô tô là:

76-(18+16)=42(ô tô)

đáp số :42 ô tô

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

xy+y+x=3

4

Được xác nhận