Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanh V

18 tháng 10 2020 06:12

câu hỏi

Một bến xe A, bến xe B và 1 con đường. Trình bày vị trí để A có thể qua C thẳng tới B(thẳng hết 3 diểm) sao cho ngắn nhất có thể


1

1


Thanh V

18 tháng 10 2020 06:13

giải thích sự ngắn nhất đó

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Tại sao ng­ười ta thư­ờng làm cột thu lôi bằng sắt, đồng mà không làm bằng gỗ? Từ hiện tượng sét, có thể kết luận gì về điện tích của các đám mây và mặt đất?

14

Lihat jawaban (1)