Square root
VBT
Calculator
magnet

THCS T

30 tháng 5 2020 04:05

câu hỏi

Một bể nước hình lập phương có cạnh 1,2 m. a. Tính số lít nước trong bể. b. Người ta đã dùng mất 1/4 số nước. Hỏi lúc này mực nước trong bể cao bao nhiêu?


1

1


Ngọc N

05 tháng 6 2020 02:37

Thể tích bể nước là: 1,2 x 1,2 x 1,2 = 1,728(m3) Đổi 1,728m3 = 1728dm3 Số lít nước trong bể là 1728 lít Chiều cao mực nước còn lại là: 1,2 x 3/4 = 0,9 m

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

79.28×41.5+21.72×41.5-41.5

0

Lihat jawaban (1)