Square root
VBT
Calculator
magnet

Thanhlong N

05 tháng 4 2020 01:25

câu hỏi

một bà bán nem chua nặng 59 kg mỗi ngày bà bán 20 kg nem chua .hỏi này :hỏi bà bao nhiêu tuổi


0

1


Ngọc N

06 tháng 4 2020 02:33

Số tuổi bà bán nem chua = số năm bà ấy bán nem + số tuổi người đặt câu hỏi (chúc bạn sớm tìm được đáp án)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tìm 1 số biết 20 % của nó là 16

3

Lihat jawaban (1)