Square root
VBT
Calculator
magnet

L T

25 tháng 5 2020 12:41

câu hỏi

mảnh vườn hình bình hành có độ dài đáy là 1 m 2 cm chiều cao là 13 độ dài đáy Tính diện tích mảnh vườn đó


0

1


Mimi M

27 tháng 5 2020 03:49

Bạn ơi. Chiêu cao là 13 độ dài đáy hay bằng 1/3 độ dài đáy?

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

có ai thích kiến ko

46

Lihat jawaban (14)