Square root
VBT
Calculator
magnet

Yến N

30 tháng 12 2019 11:25

câu hỏi

Mảnh đất nhà bác tám rộng 2465 m2, bác để diện tích trồng lúa chiếm 85 phần trăm diện tích mảnh đất. phần còn lại bác để làm nhà ở. tính diện tích phần đất dùng để làm nhà ở của bác tám


0

1


Nguyễn T

03 tháng 1 2020 09:53

Diện tích đất trồng lúa là: 2465 ÷ 100 × 85 = 2095,25 (m2) Diện tích đất làm nhà là: 2465 - 2095,25 = 369,75 (m2)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

tính chu vi hình tròn có đường kính d a d = 0,6 cm

0

Lihat jawaban (1)