Square root
VBT
Calculator
magnet

Nguyễn T

13 tháng 4 2020 08:21

câu hỏi

Mảnh đất hình vuông có cạnh 8m.Một hình chữ nhật có diện tích bằng với diện tích hình vuông đó.Biết chiều rộng hình chữ nhật là 4m.Tính chu vi hình chữ nhật?Tính chu vi hình vuông


0

1


Ngọc N

14 tháng 4 2020 01:22

Chu vi hình vuông là: 8 x 4 = 32 (m) Diện tích hình vuông là: 8 x 8 = 64 (m2) Chiều dài hình chữ nhật là: 64 : 4 = 16 (m) Chu vi hình chữ nhật là: (16 + 4) x 2 = 40 (m)

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

9,3×5,7+9,3×3,3+9,3

1

Lihat jawaban (1)