Square root
VBT
Calculator
magnet

Mai L

27 tháng 3 2020 02:20

câu hỏi

mình phải làm thế nào khi không biết luộc rau ?


0

1


Nguyễn Y

27 tháng 3 2020 07:58

Học luộc rau hoặc đu mua rau đã làm sẵn ;))

ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Đố trả lời được câu này Nam hỏi Thông: Nếu có 1 chiếc xe thì chiếc xe đó của tôi hay của bạn.

1

Lihat jawaban (1)