Square root
VBT
Calculator
magnet

Dont D

27 tháng 12 2022 11:00

câu hỏi

Mình nhờ mấy bạn giải giúp mình câu này với 😭😭

Mình nhờ mấy bạn giải giúp mình câu này với 😭😭

alt

8

1


Duonghoang D

27 tháng 12 2022 12:51

<p>thắc mắc gì hỏi mình nhé</p>

thắc mắc gì hỏi mình nhé

alt
ask to forum

Bạn muốn gửi một câu hỏi?

Hãy hỏi câu hỏi và nhận câu trả lời từ bạn bè của bạn trong diễn đàn

Hỏi ngay

Câu hỏi tương tự

Gọi M là tập hợp các số tự nhiên lớn hơn 6 và nhỏ hơn 10. Thay thế dấu "?" bằng dấu ∈;∉ 9 [?] M

2

Được xác nhận